Osiedla mieszkaniowe


Nowe realizacje .
BIURO PROJEKTOWO - DORADCZE
mgr inż. arch. Dorota Tkaczyk - Jałowiecka
ul. Swojska, Szczecin

Osiedle mieszkaniowe "Nad rudzianką"

Obiekt zrealizowany w latach 2006- 2008r.
INWESTOR - Spółdzielnia Mieszkaniowa "DĄB” w Szczecinie
Zadanie obejmuje:
- 9 Budynków mieszkalnych wielorodzinnych z  usługami w parterze i garażami podziemnymi .
- wolnostojący pawilon usługowy
- zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, place zabaw dla dziecie, miejsca postojowe) 
Łączna Pow. użytkowa zrealizowanych obiektów 18 290,00m2.1

2

3

4

5